Samo.Osiaa

13 tekstów – auto­rem jest Sa­mo.Osiaa.

.. i tak trochę smut­no bo mnie uni­kasz ;c ... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 czerwca 2015, 22:29

... te kres­ki, te bliz­ny, na całym ciele miałam, lecz w mym ser­cu tą naj­większą zachowałamm... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 maja 2015, 20:10

Nikt nie zasługu­je, na to, aby być op­cją ZA­PASOWĄ ;c 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 marca 2015, 18:28

Każdy z nas wie, jak bo­li upa­dek, ile łez kosztuję miłość, jak bar­dzo do­bija nas sa­mot­ność i ilu sił pot­rze­ba by żyć.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 marca 2015, 20:52

...Pew­ne­go dnia, nie tak daw­no prze­cież, za­kochałam się, lecz ON był zwykłym śmieciem... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 marca 2015, 23:20

I tyl­ko cichy szept w ciemną noc kołysze Mnie do snu.. ;x 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 marca 2015, 21:09

Słod­ki Smak Zwy­cięstwa !! ;33 I Te Smut­ne Mi­ny Ry­walów BEZ­CENNE !! ;33 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 marca 2015, 19:59

Upadłam... lecz wstanę jak zaw­sze... z uśmie­chem spoj­rzę Ci w oczy.. i pójdę dalej... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 marca 2015, 19:01

Cza­sami zwykłe przy­tule­nie może zdziałać więcej, niż naj­lep­sze lekarstwa.. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 14 marca 2015, 12:53

Za­miast mówić 100 ra­zy, że Ci za­leży, wys­tar­czy, że tyl­ko raz Mi to udowodnisz 

myśl
zebrała 10 fiszek • 13 marca 2015, 11:15
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Samo.Osiaa

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

22 czerwca 2015, 22:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st .. i tak [...]

22 czerwca 2015, 22:29Samo.Osiaa do­dał no­wy tek­st .. i tak [...]

30 maja 2015, 20:10Samo.Osiaa do­dał no­wy tek­st ... te kres­ki, te [...]

7 kwietnia 2015, 12:10nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Zamiast mówić 100 ra­zy, [...]

31 marca 2015, 10:54nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Cza­sami zwykłe przy­tule­nie [...]

26 marca 2015, 04:54nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nikt nie zasługu­je, [...]

25 marca 2015, 18:41Ragroth sko­men­to­wał tek­st Nikt nie zasługu­je, [...]

25 marca 2015, 18:28Samo.Osiaa do­dał no­wy tek­st Nikt nie zasługu­je, [...]

23 marca 2015, 22:04nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Każdy z nas [...]

23 marca 2015, 20:52Samo.Osiaa do­dał no­wy tek­st Każdy z nas [...]